Albanian artist Pashk Pervathi


Ju mund te me kontaktoni ne adresat e meposhtme

Pashk Pervathi

Lagja "Beselidhja" 4717
Lezhe, Albania

Tel: +355 215 23 28
Mobile: +355 68 20 49633 cel.

E-mail pashkpervathi@yahoo.com

Ju mund te kontaktoni edhe nepermjet formes se meposhtme

Emri Mbiemri
Kompania
Pozicioni
Shteti
Qyteti
E-mail
Tel
Mesazhi