Albanian artist Pashk Përvathi

Mirëserdhët
në galerinë on-line
të punimeve origjinale
të piktorit shqiptar
Pashk PërvathiENGLISH
VERSION


Piktori Shqiptar Pashk Përvathi